browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Religion

Posted by on 3 november, 2013

Om man är religiös eller inte är det rätt intressant att få en inblick i de olika tron som finns i världen. Att kommer till en Mosque i Cairo är en upplevelse. Eller alla Wat/temples som finns i sydöst Asien. Ta reda på reglar innan du kommer ditt, det som gäller men och kvinnor kan vara helt olika. För att kommer in på en Wat måste man ha en sarong runt sig, gäller men och kvinnor, man ta av skorna utanför. Man kan sätta sig på golvet och ta in stillheten. När man sitter ska dina tår alltid peka bakåt, det är en tecken på respektlösheten om dem peka framåt mot Buddha. Det är rätt vanligt att lämna en liten peng när man går därifrån.

Comments are closed.