browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Registrera bolag på rätt adress

Posted by on 26 april, 2018

Det är ganska enkelt att registrera bolag, men det finns skäl till att se över den här processen noggrant. Bolagsverket ser inte nådigt på en viss typ av misstag. Om du inte förstår blanketterna som du ska använda för registrering så ska du inte chansa. En del väljer helt enkelt att låta en bolagsservice sköta denna bit. Det kan du göra genom att köpa ett lagerbolag.

Men vad ska du göra om du vet att du snart kommer att flytta? Det är viktigt att du registrerar ditt bolag på rätt adress. Om du inte har korrekt adress så måste du uppdatera detta och då är det kanske bättre att du väntar lite med registrering tills att du vet med säkerhet var verksamheten kommer att bo.

Registrera bolag på enklare vis

Det går att driva ett företag hemifrån så det är klart att du kan ange din hemadress då du registrerar bolaget. Det här är ganska vanligt och inget problem rent tekniskt. Men om det är så att du vet att företagets lokaler snart blir klara så är det förstås bättre att ge rätt adress från start. Det är inte så att Bolagsverket kommer att ge sig ut och kontrollera att du redan nu finns på adressen som du anger i registreringsformuläret.

Det blir ännu enklare att registrera bolag med hjälp av en bolagsservice som säljer lagerbolag. Då kommer du att få ett formulär att fylla i som är mycket enklare än det som krävs när du registrerar från grunden. Här ska du givetvis ge rätt adress och då är det viktigt att du skriver in den information som kommer att gälla under kommande månader.

Comments are closed.