browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hur får du läkarintyg alkohol och droger?

Posted by on 1 februari, 2022

Det kan finnas olika skäl till att personer behöver läkarintyg alkohol och droger. I vissa fall kan det ju vara så att du under en semester utomlands faktiskt kommer att behöva ta med dig ett intyg för läkemedel som du tar med dig. Det här kan du för det mesta få av ett apotek.

I andra fall är det Transportstyrelsen som av olika skäl kräver den här typen av intyg. Då är det viktigt att du bokar tid med en klinik som kan ge dig rätt typ av intyg. Det är också bra om kliniken har god vana av att hjälpa till med läkarintyg droger och alkohol eftersom det kan göra processen mycket smidigare.

Vad undersöks för läkarintyg alkohol och droger?

När du behöver ett läkarintyg alkohol och droger så kommer du att bli undersökt av en specialistläkare som har behörighet för att ställa ut den här typen av intyg. Du får ge urinprov och kanske också blodprov.

Det hela kan ske på ett sporadiskt sätt så att du inte hinner förbereda dig. Detta så att man kan fånga upp om du har varit ute och slarvat på ett sätt som du inte kan göra för att till exempel få behålla ditt villkorade körkort.

Hur många prov du måste göra bestäms av Transportstyrelsen. När du kommer till en klinik som kan hjälpa dig med intyg så ska du ha alla papper med dig. De kan då lägga upp en plan och se till att rätt undersökningar genomförs.

Smidig hantering av intyg

Idag sker det mesta elektroniskt och det är klart att du ska kunna få hjälp med ett digitalt intyg alkohol och droger som skickas direkt av kliniken till Transportstyrelsen. Som patient är det skönt att veta att dokumentationen fungerar på ett smidigt sätt. Då vet du att du slipper oroa dig för att något missas så att du får bakläxa eller inte godkänns.

Boka in på en bra klinik

Det finns flera val för dig som behöver hjälp med läkarintyg alkohol och droger och det är viktigt att du väljer en bra klinik. Dels så ska de ha kompetensen som krävs för att sköta det här på ett effektivt sätt. Och dels så är det förstås viktigt att de har tid.

När det är för mycket för en klinik att göra kan det bli lång väntetid och dessutom kan det vara svårt att få sporadisk hjälp när du behöver det. På grund av detta bör du fråga då du ska boka in din första tid hur det ser ut med väntetider.

Det går ju att byta klinik om du inte är nöjd med den du först besöker. Även om det rör sig om ganska så enkla undersökningar och protokoll så är det klart att du ska känna dig bekväm med den vårdpersonal som hjälper dig med ditt intyg.

Comments are closed.