browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hinner du avveckla ab innan flytten?

Posted by on 23 juni, 2020

För att avveckla ab gäller det att följa de regler som finns för företagslikvidation. Det här är en process som kan ta många månaders tid. Det är inte så att du måste vara involverad i varje steg. Och visst kan du flytta utomlands samtidigt som ditt bolag avvecklas i Sverige. För många blir en snabbavveckling den bästa lösningen för att hinna med allting i samband med flytt.

Avveckla bolag på kort tid

Om det är så att du verkligen inte har mycket tid på dig att avveckla ab innan du ska flytta utomlands kan det vara klokt att välja snabbavveckling. Det här är en metod som ger dig fria händer. Då ditt bolag är vilande kan du sälja det till en finansbolag som är expert på likvidationer.

Samtidigt som du flyttar till ett annat land kommer detta finansbolag att sköta avvecklingen. Nu är bolaget deras och de tar den tid som krävs på sig för att likvidera. Men det är inget som du behöver fundera på. Du får ju ut dina pengar så snart som du säljer.

Sköta avvecklingen själv från utlandet

Alternativet är att du påbörjar avvecklingen och sedan sköter den från utlandet. Det bör du kunna göra. Om du bara har tillgång till dator och email kan du sköta korrespondens med Bolagsverket via nätet. Om det dyker upp fysiska brev kan du be någon i Sverige om att skicka dessa vidare till dig i utlandet.

Nackdelen med att själv sköta avveckling av ab från utlandet är att det kan kännas tidskrävande. Det blir svårt att koppla av och fokusera på annat när du fortfarande måste ha koll på vad som händer med bolaget som du håller på att likvidera.

Comments are closed.