browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Avveckla ab från utlandet

Posted by on 18 juli, 2018

Om du inser att du vill lägga ner bolaget då du är utomlands så går det att sätta igång processen och genomföra den. Du måste inte befinna dig fysiskt i Sverige för att avveckla ab men det är klart att det är enklare om du gör det. En stor del av kommunikationen som krävs kan du ta hand om via email och telefon. Men så finns det förstås sådant som är lite svårare att genomföra elektroniskt.

Få hjälp med att avveckla ab

Om du vill avveckla ab då du inte är i Sverige så kan det vara bra att låta en bolagsservice sköta detta. Allt du behöver göra är att sälja ab till bolaget som kommer att likvidera. Detta kan du göra då du är i Sverige. Det tar inte lång tid och du kan sedan fortsätta med ditt liv utomlands utan att tänka på vad som händer med avvecklingen.

Det som kallas för snabbavveckling är en avveckling som är snabb för dig på grund av att du inte längre äger bolaget. Det säljs och kommer sedan att avvecklas i enlighet med de regler som gäller i Sverige. Du är helt fri från ansvar vad gäller kommunikation med Bolagsverket och annat som måste göras.

Det här är många gånger ett bättre alternativ då du inte kommer att vara i Sverige. Då riskerar du ju inte att missa något och så kan du lita på att avslutet görs på ett sätt som är korrekt och säkert.

Comments are closed.